نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی با درخواست آقای مجید انصاری نماینده زرند کرمان مبنی بر تأمین هزینه ساخت مسجد روستای خانوک از توابع استان کرمان از محل وجوهات موافقت کردند.

امام خمینی با درخواست آقای مجید انصاری نماینده زرند کرمان مبنی بر تأمین هزینه ساخت مسجد روستای خانوک از توابع استان کرمان از محل وجوهات موافقت کردند.