نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در پاسخ به نامه آقای رفیق دوست وزیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد انتقال سهم بنیاد مستضعفان در گروه پزشکی به وزارت سپاه پاسداران، امام خمینی با این امر موافقت فرمودند.

در پاسخ به نامه آقای رفیق دوست وزیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد انتقال سهم بنیاد مستضعفان در گروه پزشکی به وزارت سپاه پاسداران، امام خمینی با این امر موافقت فرمودند.