نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* آقای محمد هاشمی مدیر عامل صدا و سیما و مدیران و کارکنان صدا و سیما به محضر امام خمینی رسیدند. امام خمینی دربارة اهمیت نقش صدا و سیما برای حاضران سخنرانی کردند. امام با توجه به شکسته شدن ابهت و اقتدار قدرت‏ها در جهان در اثر انقلاب اسلامی و با توجه به فرار نیروهای آمریکایی از لبنان در اثر مبارزات ملت مسلمان ایران فرمودند: «رئیس جمهور آمریکا گفت ما اجازه نمی‏دهیم تنگه هرمز بسته شود. این خیال می‏کند حالا هم سابق است که... اجازه ایشان تأثیر دارد، حالا این مردم لبنان‏اند که اجازه ندادند شما در آنجا باشید و این مردم ایران‏اند که اجازه ندادند که شما در اینجا باشید...».

* امام با اشاره به انتخابات آینده فرمودند: «انتخابات در انحصار هیچ کس نیست نه در انحصار روحانیون است نه در انحصار احزاب نه... انتخابات مال همه مردم است...». امام با اشاره به طرح موضوع دخالت در سیاست حق مجتهدین است فرمودند: «آن وقت شیطنت این بود که سیاست از مذهب خارج است و بسیار ضرر به ما زدند و ما بسیار ضربه خوردیم... حالا می‏گویند سیاسی حق مجتهدین است یعنی در امور سیاسی پانصد نفر دخالت کنند و باقی مردم بروند سراغ کارشان». امام فرمودند: «برای خنثی کردن این توطئه لازم است همه آحاد مردم در انتخابات شرکت کنند».

* آقای محمد هاشمی مدیر عامل صدا و سیما و مدیران و کارکنان صدا و سیما به محضر امام خمینی رسیدند. امام خمینی دربارة اهمیت نقش صدا و سیما برای حاضران سخنرانی کردند. امام با توجه به شکسته شدن ابهت و اقتدار قدرت‏ها در جهان در اثر انقلاب اسلامی و با توجه به فرار نیروهای آمریکایی از لبنان در اثر مبارزات ملت مسلمان ایران فرمودند: «رئیس جمهور آمریکا گفت ما اجازه نمی‏دهیم تنگه هرمز بسته شود. این خیال می‏کند حالا هم سابق است که... اجازه ایشان تأثیر دارد، حالا این مردم لبنان‏اند که اجازه ندادند شما در آنجا باشید و این مردم ایران‏اند که اجازه ندادند که شما در اینجا باشید...».
* امام با اشاره به انتخابات آینده فرمودند: «انتخابات در انحصار هیچ کس نیست نه در انحصار روحانیون است نه در انحصار احزاب نه... انتخابات مال همه مردم است...». امام با اشاره به طرح موضوع دخالت در سیاست حق مجتهدین است فرمودند: «آن وقت شیطنت این بود که سیاست از مذهب خارج است و بسیار ضرر به ما زدند و ما بسیار ضربه خوردیم... حالا می‏گویند سیاسی حق مجتهدین است یعنی در امور سیاسی پانصد نفر دخالت کنند و باقی مردم بروند سراغ کارشان». امام فرمودند: «برای خنثی کردن این توطئه لازم است همه آحاد مردم در انتخابات شرکت کنند».