نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی در پیامی خطاب به ملت فلسطین و امت اسلام، بر اهمیت قدس و لزوم مبارزه با اشغالگران قدس تأکید کردند و در پیام خود فرمودند: «... چه ننگ است برای دولت‏های اسلامی که با در دست داشتن شریان حیاتی ابرقدرت‏های جهان بنشینند و تماشاگر باشند که آمریکا این جنایتکار تاریخ یک عنصر فاسد بی‏ارزش را در مقابل آنان علم کند...».

* به مناسبت میلاد حضرت زهرا (ع) و روز زن امام خمینی خطاب به زنان ایران پیامی فرستادند. امام با تجلیل از مقام زن و بخصوص زنان و مادران و خواهران و همسران شهیدان از دختر شجاعی که «با روحی بزرگ و سرشار از صفا و صمیمیت» با یک جانباز که در جنگ هر دو دست و هر دو چشم خود را از دست داده، ازدواج کرده بود، مخصوصاً تجلیل کردند و فرمودند: «... عظمت روحانی این صحنه... را نویسندگان، شاعران،... نمی توانند بیان... کنند... فداکاری و خداجویی و معنویت این دختر بزرگ را هیچ کس نمی‏تواند با معیارهای رایج ارزیابی کند...».

* امام خمینی در پیامی خطاب به ملت فلسطین و امت اسلام، بر اهمیت قدس و لزوم مبارزه با اشغالگران قدس تأکید کردند و در پیام خود فرمودند: «... چه ننگ است برای دولت‏های اسلامی که با در دست داشتن شریان حیاتی ابرقدرت‏های جهان بنشینند و تماشاگر باشند که آمریکا این جنایتکار تاریخ یک عنصر فاسد بی‏ارزش را در مقابل آنان علم کند...».
* به مناسبت میلاد حضرت زهرا (ع) و روز زن امام خمینی خطاب به زنان ایران پیامی فرستادند. امام با تجلیل از مقام زن و بخصوص زنان و مادران و خواهران و همسران شهیدان از دختر شجاعی که «با روحی بزرگ و سرشار از صفا و صمیمیت» با یک جانباز که در جنگ هر دو دست و هر دو چشم خود را از دست داده، ازدواج کرده بود، مخصوصاً تجلیل کردند و فرمودند: «... عظمت روحانی این صحنه... را نویسندگان، شاعران،... نمی توانند بیان... کنند... فداکاری و خداجویی و معنویت این دختر بزرگ را هیچ کس نمی‏تواند با معیارهای رایج ارزیابی کند...».