نسخه چاپی | ارسال به دوستان

فرمانده و رؤسای ستاد و سیاسی ایدئولوژیک، فارغ التحصیلان دانشکده افسری ژاندارمری شورای وحدت فیضیه و دانشگاه، آقای موسوی تبریزی دادستان کل انقلاب پرسنل قضایی دادستانی کل انقلاب، کارکنان ادارة ارشاد و گزینش نیروی انسانی مسئولان و هنرجویان آموزشگاه بهیاری نیروی هوایی و رزمندگان عازم جبهه‏های نبرد با امام خمینی دیدار کردند. در این دیدار امام فرمودند: «ما از دست آمریکا نباید خیلی گله کنیم... لکن از کشورهای اسلامی باید شکوه کنیم... اگر نبود این طرح آمریکا و طرح دوم آمریکا... اسراییل به خودش حق نمی‏داد که بیاید و ارتفاعات جولان را به خاک خودش ملحق کند». امام سپس به اظهارنظر برخی از علمای کشور سعودی در رابطه با هفته وحدت اشاره کردند و فرمودند: «... از ایران صدای وحدت بلند می‏شود و از حجاز صدای اختلاف...». امام خطاب به دولتمردان کشورهای نفتی اسلامی فرمودند: «... شما که حربة نفت در دستتان هست و اگر یک روز نفت را ببندید بر غرب و شرق به اطاعت شما در می‏آیند شما هدیه می‏کنید از قیمت نفتتان به آمریکا و سایر قدرت‏های بزرگ... اینهاست که برای مسلمین و برای اسلام ضربه است...».

فرمانده و رؤسای ستاد و سیاسی ایدئولوژیک، فارغ التحصیلان دانشکده افسری ژاندارمری شورای وحدت فیضیه و دانشگاه، آقای موسوی تبریزی دادستان کل انقلاب پرسنل قضایی دادستانی کل انقلاب، کارکنان ادارة ارشاد و گزینش نیروی انسانی مسئولان و هنرجویان آموزشگاه بهیاری نیروی هوایی و رزمندگان عازم جبهه‏های نبرد با امام خمینی دیدار کردند. در این دیدار امام فرمودند: «ما از دست آمریکا نباید خیلی گله کنیم... لکن از کشورهای اسلامی باید شکوه کنیم... اگر نبود این طرح آمریکا و طرح دوم آمریکا... اسراییل به خودش حق نمی‏داد که بیاید و ارتفاعات جولان را به خاک خودش ملحق کند». امام سپس به اظهارنظر برخی از علمای کشور سعودی در رابطه با هفته وحدت اشاره کردند و فرمودند: «... از ایران صدای وحدت بلند می‏شود و از حجاز صدای اختلاف...». امام خطاب به دولتمردان کشورهای نفتی اسلامی فرمودند: «... شما که حربة نفت در دستتان هست و اگر یک روز نفت را ببندید بر غرب و شرق به اطاعت شما در می‏آیند شما هدیه می‏کنید از قیمت نفتتان به آمریکا و سایر قدرت‏های بزرگ... اینهاست که برای مسلمین و برای اسلام ضربه است...».