نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در پاسخ به گزارش آقای مولایی تولیت آستان مقدس حضرت معصومه در مورد کمک‏های آستانه به امر احداث سد 15 خرداد امام خمینی از این امر تشکر و قدردانی نمودند.

در پاسخ به گزارش آقای مولایی تولیت آستان مقدس حضرت معصومه در مورد کمک‏های آستانه به امر احداث سد 15 خرداد امام خمینی از این امر تشکر و قدردانی نمودند.