نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی در پیامی به ملت ایران فرمودند خائن اصلی را بیرون کردید، همت کنید این تتمه را که حشاشه‏ای بیش نیست از صحنه خارج کنید. امام اطاعت از دولت بختیار را حرام دانستند و از ارتش خواستند به ملت بپیوندد.

* امام در مصاحبه با خبرنگاران دولت بختیار را غیرقانونی اعلام کردند و نیز اعلام کردند محافظ من خداست و حفظ امنیت با مردم است. امام اعلام کردند در اولین فرصت به ایران می روم و در اولین قدم دولتی مبتنی بر رﺃی مردم اعلام می کنم.

* امام خمینی دکتر علی امینی را برای ملاقات نپذیرفتند.

* رمزی کلارک وزیر پیشین دادگستری آمریکا ضمن تشریح نتایج اقامت هشت روزه خود در ایران اعتراف کرد که نود و نه درصد مردم ایران خواستار بازگشت آیت الله خمینی هستند.

* امام خمینی در پیامی به ملت ایران فرمودند خائن اصلی را بیرون کردید، همت کنید این تتمه را که حشاشه‏ای بیش نیست از صحنه خارج کنید. امام اطاعت از دولت بختیار را حرام دانستند و از ارتش خواستند به ملت بپیوندد.
* امام در مصاحبه با خبرنگاران دولت بختیار را غیرقانونی اعلام کردند و نیز اعلام کردند محافظ من خداست و حفظ امنیت با مردم است. امام اعلام کردند در اولین فرصت به ایران می روم و در اولین قدم دولتی مبتنی بر رﺃی مردم اعلام می کنم.
* امام خمینی دکتر علی امینی را برای ملاقات نپذیرفتند.
* رمزی کلارک وزیر پیشین دادگستری آمریکا ضمن تشریح نتایج اقامت هشت روزه خود در ایران اعتراف کرد که نود و نه درصد مردم ایران خواستار بازگشت آیت الله خمینی هستند.