نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آباده با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی ضمن برشمردن تمایزات حکومت اسلامی از دیگر حکومت ها بر بُعد معنوی و انسان ساز حکومت اسلامی تأکید کردند و در پایان پاسداران را به رفتار درست و اسلامی دعوت کردند.

* پاسداران و روحانیون تربت حیدریه با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با تأکید بر اهمیت رفتار روحانیون و پاسداران دولت اسلامی و زیر نظر بودن آنها و نیز با اشاره به مسئولیت سنگین پاسداران و روحانیون در حفظ آبروی اسلام اشاره کردند و فرمودند: «... اگر از دولت اسلامی خلاف صادر شود، مکتب را متزلزل می‏کند».

* کارکنان اداره بهداری و بهزیستی آذربایجان شرقی با امام خمینی در قم دیدار کردند. در این دیدار امام خمینی به تحولات روحی و معنوی ملت ایران در جریان انقلاب اسلامی اشاره کردند. امام خمینی تداوم پیروزی را در گرو انسجام و وحدت ملت دانستند و فرمودند: «... . باید از این اختلافاتی که تازگی دارد [پیوسته] پیدا می‏شود و دامن به آن می‏زنند [پرهیز کنیم] ما باید این اختلافات را کوشش کنیم از بین برود».

* استادان دانشگاه تهران با امام خمینی دیدار کردند. امام ضمن بیاناتی درباره تفاوت دانشگاه اسلامی با دانشگاه غربی و لزوم بهره گیری معنوی و توحیدی از علوم به فلسفه ورود امثال خواجه نصیر طوسی و علامه مجلسی در دستگاه های قدرت اشاره کردند که این کار به قصد

* پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آباده با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی ضمن برشمردن تمایزات حکومت اسلامی از دیگر حکومت ها بر بُعد معنوی و انسان ساز حکومت اسلامی تأکید کردند و در پایان پاسداران را به رفتار درست و اسلامی دعوت کردند.
* پاسداران و روحانیون تربت حیدریه با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با تأکید بر اهمیت رفتار روحانیون و پاسداران دولت اسلامی و زیر نظر بودن آنها و نیز با اشاره به مسئولیت سنگین پاسداران و روحانیون در حفظ آبروی اسلام اشاره کردند و فرمودند: «... اگر از دولت اسلامی خلاف صادر شود، مکتب را متزلزل می‏کند».
* کارکنان اداره بهداری و بهزیستی آذربایجان شرقی با امام خمینی در قم دیدار کردند. در این دیدار امام خمینی به تحولات روحی و معنوی ملت ایران در جریان انقلاب اسلامی اشاره کردند. امام خمینی تداوم پیروزی را در گرو انسجام و وحدت ملت دانستند و فرمودند: «... . باید از این اختلافاتی که تازگی دارد [پیوسته] پیدا می‏شود و دامن به آن می‏زنند [پرهیز کنیم] ما باید این اختلافات را کوشش کنیم از بین برود».
* استادان دانشگاه تهران با امام خمینی دیدار کردند. امام ضمن بیاناتی درباره تفاوت دانشگاه اسلامی با دانشگاه غربی و لزوم بهره گیری معنوی و توحیدی از علوم به فلسفه ورود امثال خواجه نصیر طوسی و علامه مجلسی در دستگاه های قدرت اشاره کردند که این کار به قصد خدمت به اسلام و مهار قدرت ها بوده است و فرمودند: «... ما آن وقت [زمان شاه] هم اگر می‏توانستیم که آن طوری که آنها می‏خواهند خدمت بکنند، ما هم وارد می‏شدیم. برای اینکه مقصد این است که انسان درست بکنیم. اگر انسان بتواند محمدرضا [پهلوی] را انسان کند، بسیار کار خوبی است». امام با اشاره به اعلام موجودیت گروه های متفرق سیاسی، آنها را برهم زننده وحدت و انسجام ملت دانستند و فرمودند: «... ما خوف این معنا را داریم که نهضت ما نرسد به آن ثمره‏ای که باید برسد». امام بر لزوم حفظ وحدت برای پیروزی نهایی انقلاب تأکید کردند.
* گروهی از عشایر بویراحمد با امام خمینی دیدار کردند. در این دیدار امام با اشاره به مظالم گذشته در حق عشایر و این که عشایر از پشتوانه های بزرگ کشور هستند، بر حفظ وحدت و پرهیز از اختلافات تأکید کردند.