نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی به سؤالات خبرنگاران رادیو اتریش و روزنامة الهدف دربارة ماه محرم و رابطه با آمریکا پاسخ دادند.

امام خمینی به سؤالات خبرنگاران رادیو اتریش و روزنامة الهدف دربارة ماه محرم و رابطه با آمریکا پاسخ دادند.