نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در پاسخ به پیام رئیس دولت امارات متحده عربی به مناسبت تحویل سال جدید هجری قمری، امام خمینی پیام تشکرآمیزی برای وی ارسال کردند.

* به مناسبت هفته دولت آقایان خامنه‏ای رئیس جمهور، موسوی نخست وزیر، اعضای هیأت دولت، مشاوران رئیس جمهور و معاونان نخست وزیر به محضر امام خمینی رسیدند، امام با یادی از شهیدان رجایی و باهنر و عراقی فرمودند: «از خصوصیاتی که در این آقایان بود... این است که... این طور نبود که ریاست در آنها تأثیر کرده باشد، آنها در ریاست تأثیر کرده بودند...». امام با توجه به مشکلات دولت فرمودند: «بی انصافی است که ما بگوییم (ملت) موفق نبود». امام به تضعیف کنندگان نظام اسلامی هشدار داده و فرمودند: «... من همیشه میل دارم با نصیحت... با آقایان رفتار کنیم... لکن اگر... اقتضا بکند مصلحت اسلام... مثلاً وضع دیگری پیش می‏آید...». امام در پایان ضمن انتقاد شدید از تضعیف کنندگان دولت از همگان خواستند مواظب قلم و کلام خود باشند مبادا دولت اسلامی تضعیف شود.

* در پاسخ به پیام رئیس دولت امارات متحده عربی به مناسبت تحویل سال جدید هجری قمری، امام خمینی پیام تشکرآمیزی برای وی ارسال کردند.
* به مناسبت هفته دولت آقایان خامنه‏ای رئیس جمهور، موسوی نخست وزیر، اعضای هیأت دولت، مشاوران رئیس جمهور و معاونان نخست وزیر به محضر امام خمینی رسیدند، امام با یادی از شهیدان رجایی و باهنر و عراقی فرمودند: «از خصوصیاتی که در این آقایان بود... این است که... این طور نبود که ریاست در آنها تأثیر کرده باشد، آنها در ریاست تأثیر کرده بودند...». امام با توجه به مشکلات دولت فرمودند: «بی انصافی است که ما بگوییم (ملت) موفق نبود». امام به تضعیف کنندگان نظام اسلامی هشدار داده و فرمودند: «... من همیشه میل دارم با نصیحت... با آقایان رفتار کنیم... لکن اگر... اقتضا بکند مصلحت اسلام... مثلاً وضع دیگری پیش می‏آید...». امام در پایان ضمن انتقاد شدید از تضعیف کنندگان دولت از همگان خواستند مواظب قلم و کلام خود باشند مبادا دولت اسلامی تضعیف شود.