نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در پاسخ به درخواست آقای خامنه‏ای رئیس جمهور و رئیس شورای عالی پشتیبانی جنگ مبنی بر کسری اعتبار لازم برای هزینه‏های ضروری جنگ از طریق بانک مرکزی، امام خمینی فرمودند: «... در صورتی که شورای عالی پشتیبانی جنگ ضرورت را تصدیق کنند، مجازید».

* امام خمینی به آقای زین العابدین ذوالفقاری اجازه تصدی امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه دادند.

* آقای حسین شیخ الاسلام معاون سیاسی وزارت امور خارجه سفرای جمهوری اسلامی ایران در سوریه و لبنان و اعضای شورای مرکزی حزب‏الله لبنان به محضر امام خمینی رسیدند. در این دیدار امام خمینی ضمن تأکید بر لزوم مقاومت و پایداری در برابر ابرقدرت‏ها فرمودند: «شما لبنان را ملاحظه کردید که همه ابرقدرت‏ها در آنها جمع شده بودند، اما وقتی یک عده کم درمقابلشان ایستاد آنها شکست خوردند». امام خمینی در پایان سخنانشان فرمودند: «ما باید... با تمام قوا... در راه خدا جهاد کنیم. دفاع از نوامیس مسلمین و دفاع از نوامیس مسلمین و دفاع از بلاد مسلمین... امری لازم است و... خصوصاً در این شرایطی که فرزندان واقعی فلسطین اسلامی و لبنان ـ یعنی حزب‏الله ـ و مسلمانان انقلابی سرزمین غصب شده لبنان با نثار خون خود فریاد یا للمسلمین سر می‏دهند، با تمام قدرت معنوی و مادی در مقابل اسرائیل و متجاوزین بایستیم و... به یاری آنان بشتابیم».

* در پاسخ به درخواست آقای خامنه‏ای رئیس جمهور و رئیس شورای عالی پشتیبانی جنگ مبنی بر کسری اعتبار لازم برای هزینه‏های ضروری جنگ از طریق بانک مرکزی، امام خمینی فرمودند: «... در صورتی که شورای عالی پشتیبانی جنگ ضرورت را تصدیق کنند، مجازید».
* امام خمینی به آقای زین العابدین ذوالفقاری اجازه تصدی امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه دادند.
* آقای حسین شیخ الاسلام معاون سیاسی وزارت امور خارجه سفرای جمهوری اسلامی ایران در سوریه و لبنان و اعضای شورای مرکزی حزب‏الله لبنان به محضر امام خمینی رسیدند. در این دیدار امام خمینی ضمن تأکید بر لزوم مقاومت و پایداری در برابر ابرقدرت‏ها فرمودند: «شما لبنان را ملاحظه کردید که همه ابرقدرت‏ها در آنها جمع شده بودند، اما وقتی یک عده کم درمقابلشان ایستاد آنها شکست خوردند». امام خمینی در پایان سخنانشان فرمودند: «ما باید... با تمام قوا... در راه خدا جهاد کنیم. دفاع از نوامیس مسلمین و دفاع از نوامیس مسلمین و دفاع از بلاد مسلمین... امری لازم است و... خصوصاً در این شرایطی که فرزندان واقعی فلسطین اسلامی و لبنان ـ یعنی حزب‏الله ـ و مسلمانان انقلابی سرزمین غصب شده لبنان با نثار خون خود فریاد یا للمسلمین سر می‏دهند، با تمام قدرت معنوی و مادی در مقابل اسرائیل و متجاوزین بایستیم و... به یاری آنان بشتابیم».