نسخه چاپی | ارسال به دوستان

خانواده‏های شهدای 15 خرداد 42 و شهدای حوادث بندرانزلی با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی در این دیدار از رفتار مدعیان روشنفکری و آزادیخواهی و مخالفتشان با احکام اسلامی و ولایت فقیه به شدت انتقاد کردند.

خانواده‏های شهدای 15 خرداد 42 و شهدای حوادث بندرانزلی با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی در این دیدار از رفتار مدعیان روشنفکری و آزادیخواهی و مخالفتشان با احکام اسلامی و ولایت فقیه به شدت انتقاد کردند.