نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی آقای سیدکاظم نورمفیدی امام جمعه گرگان را به سمت نماینده خود در منطقه گرگان منصوب فرمودند. امام در حکم خود فرمودند: «در اموری هم که نیاز به اذن ولی فقیه دارد جنابعالی از ظرف اینجانب مجاز در تصدی و تصرف می‏باشید».

* آقای حسین نوری امام جمعه همدان ائمه جمعه و روحانیون استان همدان روحانیون استان اصفهان اهالی جزیره خارک وزیر مشاور و سرپرست و کارکنان سازمان برنامه و بودجه و کارکنان مرکز اسناد انقلاب اسلامی با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی ضمن برشمردن تحولات روحی ملت ایران، دعوت مردم به حضور در صحنه را از وظایف ائمه جمعه و جماعات دانستند. امام در پایان سخنانشان خطاب به مسئولان سازمان برنامه و بودجه فرمودند: «برنامه ریزی‏ها را باید با کمال دقت اشخاصی که تخصص دارند اشخاصی که توجه به مسایل سیاسی و... اسلامی دارند بررسی کنند... لکن... اگر برنامه ریزی را بدون نظارت روحانیون بکند... این موجب می‏شود که برنامه را... ببرید مجلس و مجلس رد کند. ببرید و شورای نگهبان آنجا رد کنند... شما... روحانیونی که در این امر تخصص دارند آنها را دعوت کنید که... برخلاف اسلام چیزی واقع نشود...».

* امام خمینی آقای سیدکاظم نورمفیدی امام جمعه گرگان را به سمت نماینده خود در منطقه گرگان منصوب فرمودند. امام در حکم خود فرمودند: «در اموری هم که نیاز به اذن ولی فقیه دارد جنابعالی از ظرف اینجانب مجاز در تصدی و تصرف می‏باشید».
* آقای حسین نوری امام جمعه همدان ائمه جمعه و روحانیون استان همدان روحانیون استان اصفهان اهالی جزیره خارک وزیر مشاور و سرپرست و کارکنان سازمان برنامه و بودجه و کارکنان مرکز اسناد انقلاب اسلامی با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی ضمن برشمردن تحولات روحی ملت ایران، دعوت مردم به حضور در صحنه را از وظایف ائمه جمعه و جماعات دانستند. امام در پایان سخنانشان خطاب به مسئولان سازمان برنامه و بودجه فرمودند: «برنامه ریزی‏ها را باید با کمال دقت اشخاصی که تخصص دارند اشخاصی که توجه به مسایل سیاسی و... اسلامی دارند بررسی کنند... لکن... اگر برنامه ریزی را بدون نظارت روحانیون بکند... این موجب می‏شود که برنامه را... ببرید مجلس و مجلس رد کند. ببرید و شورای نگهبان آنجا رد کنند... شما... روحانیونی که در این امر تخصص دارند آنها را دعوت کنید که... برخلاف اسلام چیزی واقع نشود...».