نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در پاسخ به پیام تبریک شیخ زایدبن سلطان رئیس دولت امارات متحده عربی به محضر امام به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان ، امام خمینی در پیامی از وی تشکر کردند و با اشاره به جنایت رژیم صدام در حلبچه فرمودند: «با کمال تأسف و برخلاف انتظاری که می رفت عموم کشورهای اسلامی بی تفاوت از کنار این جنایت هولناک گذشته چنانچه گویا خبر این فاجعه کم نظیر را هم نشنیده اند».

در پاسخ به پیام تبریک شیخ زایدبن سلطان رئیس دولت امارات متحده عربی به محضر امام به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان ، امام خمینی در پیامی از وی تشکر کردند و با اشاره به جنایت رژیم صدام در حلبچه فرمودند: «با کمال تأسف و برخلاف انتظاری که می رفت عموم کشورهای اسلامی بی تفاوت از کنار این جنایت هولناک گذشته چنانچه گویا خبر این فاجعه کم نظیر را هم نشنیده اند».