نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی به آقای محمدعلی شرعی اجازه در امور حسبیه و شرعیه دادند.

امام خمینی به آقای محمدعلی شرعی اجازه در امور حسبیه و شرعیه دادند.