نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آقایان میرحسین موسوی نخست وزیر، خاتمی، سروش، نجفی و شریعتمداری اعضای جدید ستاد انقلاب فرهنگی به محضر امام خمینی رسیدند؛ امام خمینی فرمودند: «تمام آقایانی که امروز در این ستاد هستند نمایندگان من در ستاد می‏باشند... قضیة دانشگاه از اهم امور است... باید سعی شود که دانشگاه به یکی از دو قدرت گرایش پیدا نکند...».

آقایان میرحسین موسوی نخست وزیر، خاتمی، سروش، نجفی و شریعتمداری اعضای جدید ستاد انقلاب فرهنگی به محضر امام خمینی رسیدند؛ امام خمینی فرمودند: «تمام آقایانی که امروز در این ستاد هستند نمایندگان من در ستاد می‏باشند... قضیة دانشگاه از اهم امور است... باید سعی شود که دانشگاه به یکی از دو قدرت گرایش پیدا نکند...».