نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در پیامی خطاب به ملت و ارتش عراق، امام خمینی آنان را به سرنگونی صدام حسین فراخواندند. امام خمینی در این پیام خطاب به کشورهای خلیج فارس و دیگر دولت‏هایی که از صدام حمایت می‏کنند فرمودند: «اینجانب آنان را موعظه می‏کنم که دست از مخالفت با اسلام و طرفداری از کفر بردارند».

در پیامی خطاب به ملت و ارتش عراق، امام خمینی آنان را به سرنگونی صدام حسین فراخواندند. امام خمینی در این پیام خطاب به کشورهای خلیج فارس و دیگر دولت‏هایی که از صدام حمایت می‏کنند فرمودند: «اینجانب آنان را موعظه می‏کنم که دست از مخالفت با اسلام و طرفداری از کفر بردارند».