نسخه چاپی | ارسال به دوستان

اعضای شورای عالی دفاع و فرماندهان نظامی با امام خمینی دیدار کردند؛ امام شهادت فرماندهان ارتش را در سانحة هوایی به ایشان تسلیت گفتند و خواستار وحدت و هماهنگی فرماندهان ارتش و تفاهم آنها با یکدیگر شدند و فرمودند: «بدون تفاهم استقلال و آزادی خودتان را نمی‏توانند حفظ کنید».

اعضای شورای عالی دفاع و فرماندهان نظامی با امام خمینی دیدار کردند؛ امام شهادت فرماندهان ارتش را در سانحة هوایی به ایشان تسلیت گفتند و خواستار وحدت و هماهنگی فرماندهان ارتش و تفاهم آنها با یکدیگر شدند و فرمودند: «بدون تفاهم استقلال و آزادی خودتان را نمی‏توانند حفظ کنید».