نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* به مناسبت مرخص شدن امام خمینی از بیمارستان، امام خمینی در جمع اقشار مختلفی از مردم و کارکنان و پرستاران بیمارستان قلب، امام خمینی از پزشکان و پرستاران بیمارستان تشکر کردند. امام خمینی در ادامه بیاناتشان از مردم خواستند نمایندگان متعهد به اسلام و خدمتگذار را به مجلس بفرستند.

* امام خمینی به خانه ای در دربند شمیران نقل مکان کردند.

* به مناسبت مرخص شدن امام خمینی از بیمارستان، امام خمینی در جمع اقشار مختلفی از مردم و کارکنان و پرستاران بیمارستان قلب، امام خمینی از پزشکان و پرستاران بیمارستان تشکر کردند. امام خمینی در ادامه بیاناتشان از مردم خواستند نمایندگان متعهد به اسلام و خدمتگذار را به مجلس بفرستند.
* امام خمینی به خانه ای در دربند شمیران نقل مکان کردند.