نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در نخستین دقایق بامداد واحدهای کماندو و چترباز منزل امام را محاصره، ایشان را دستگیر و به تهران انتقال دادند و مستقیماً وارد فرودگاه مهرآباد شدند و قبل از طلوع آفتاب در معیت یک مأمور امنیتی، امام به ترکیه تبعید شد.

* امام خمینی با ارسال تلگرامی از آنکارا خبر سلامتی خود را به آقای سیدمصطفی خمینی اعلام کردند.

* با ارسال نامه ای به سیدمصطفی خمینی، امام خانواده خود را به صبر و خویشتن داری دعوت کردند.

* آیت الله زاده سیدمصطفی خمینی در منزل آیت الله نجفی مرعشی دستگیر و به زندان قزل قلعه انتقال داده شد.

* اعلامیه زیر از سوی ساواک به شرح زیر در رسانه ها پخش شد. "طبق اطلاع موثق و شواهد و دلایل کافی چون رویه آقای خمینی و تحریکات مشارالیه بر علیه منافع ملت و امنیت و استقلال و تمامیت ارضی کشور تشخیص داده شد، لذا از تاریخ 13 آبان 43 از ایران تبعید گردید".

* در اعتراض به تبعید امام نمازهای جماعت و درس های حوزه های علمیه در قم و مشهد و تهران و دیگر شهرستان ها تعطیل شد.

* سیل تلگرام از طرف اقشار مردم به سمت قم و مراجع تقلید سرازیر شد.

* در نخستین دقایق بامداد واحدهای کماندو و چترباز منزل امام را محاصره، ایشان را دستگیر و به تهران انتقال دادند و مستقیماً وارد فرودگاه مهرآباد شدند و قبل از طلوع آفتاب در معیت یک مأمور امنیتی، امام به ترکیه تبعید شد.
* امام خمینی با ارسال تلگرامی از آنکارا خبر سلامتی خود را به آقای سیدمصطفی خمینی اعلام کردند.
* با ارسال نامه ای به سیدمصطفی خمینی، امام خانواده خود را به صبر و خویشتن داری دعوت کردند.
* آیت الله زاده سیدمصطفی خمینی در منزل آیت الله نجفی مرعشی دستگیر و به زندان قزل قلعه انتقال داده شد.
* اعلامیه زیر از سوی ساواک به شرح زیر در رسانه ها پخش شد. "طبق اطلاع موثق و شواهد و دلایل کافی چون رویه آقای خمینی و تحریکات مشارالیه بر علیه منافع ملت و امنیت و استقلال و تمامیت ارضی کشور تشخیص داده شد، لذا از تاریخ 13 آبان 43 از ایران تبعید گردید".
* در اعتراض به تبعید امام نمازهای جماعت و درس های حوزه های علمیه در قم و مشهد و تهران و دیگر شهرستان ها تعطیل شد.
* سیل تلگرام از طرف اقشار مردم به سمت قم و مراجع تقلید سرازیر شد.