نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در آستانه میلاد حضرت رضا و سالروز هجرت امام خمینی از نجف به پاریس، هیأت دولت به حضور امام خمینی رسیدند. در این دیدار امام ضمن بیانات مفصلی به تشریح چگونگی عزیمت خود از نجف به پاریس پرداختند.

* اعضای انجمن اسلامی کارکنان بی‏سیم مخابرات مرکز تهران با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی ضمن بیاناتشان از نقش کارکنان مخابرات در انقلاب اسلامی تشکر کردند.

* در آستانه میلاد حضرت رضا و سالروز هجرت امام خمینی از نجف به پاریس، هیأت دولت به حضور امام خمینی رسیدند. در این دیدار امام ضمن بیانات مفصلی به تشریح چگونگی عزیمت خود از نجف به پاریس پرداختند.
* اعضای انجمن اسلامی کارکنان بی‏سیم مخابرات مرکز تهران با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی ضمن بیاناتشان از نقش کارکنان مخابرات در انقلاب اسلامی تشکر کردند.