نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* به مناسبت اربعین شهدای تبریز بازار تهران و سایر شهرستان ها تعطیل شد.

* مردم یزد اربعین شهدای تبریز را گرامی داشتند و در تظاهرات مردم یزد و درگیری با پلیس عده ای کشته و زخمی شدند.

* مردم مشهد در تظاهرات خشمگینانه چند شعبه بانک را به آتش کشیدند.

* در قزوین، اصفهان، بابل و کاشان مردم به سینماها و دفاتر حزب رستاخیز حمله کردند.

* به مناسبت اربعین شهدای تبریز بازار تهران و سایر شهرستان ها تعطیل شد.
* مردم یزد اربعین شهدای تبریز را گرامی داشتند و در تظاهرات مردم یزد و درگیری با پلیس عده ای کشته و زخمی شدند.
* مردم مشهد در تظاهرات خشمگینانه چند شعبه بانک را به آتش کشیدند.
* در قزوین، اصفهان، بابل و کاشان مردم به سینماها و دفاتر حزب رستاخیز حمله کردند.