نسخه چاپی | ارسال به دوستان

به پیشنهاد آقای خامنه‏ای و رئیس شورای عالی دفاع و با تقدیر و تشکر از سرهنگ هوشنگ صدیق، امام خمینی آقای سرهنگ منصور ستاری رابه فرماندهی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب فرمودند.

به پیشنهاد آقای خامنه‏ای و رئیس شورای عالی دفاع و با تقدیر و تشکر از سرهنگ هوشنگ صدیق، امام خمینی آقای سرهنگ منصور ستاری رابه فرماندهی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب فرمودند.