نسخه چاپی | ارسال به دوستان

مجلس شورای ملی پس از گزارش نمایندگان سازمان ملل در مورد بحرین، استقلال بحرین را تصویب کرد.

مجلس شورای ملی پس از گزارش نمایندگان سازمان ملل در مورد بحرین، استقلال بحرین را تصویب کرد.