نسخه چاپی | ارسال به دوستان

درپاسخ به نامة نخست وزیر و رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر، امام خمینی با پیشنهاد عفو زندانیان و محکومین مواد مخدر با تصویب مبارزه با مواد مخدر موافقت کردند.

درپاسخ به نامة نخست وزیر و رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر، امام خمینی با پیشنهاد عفو زندانیان و محکومین مواد مخدر با تصویب مبارزه با مواد مخدر موافقت کردند.