نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی در نامه ای به آقای سید صادق روحانی از لزوم تحمل سختی ها در راه انجام وظیفه سخن گفتند.

امام خمینی در نامه ای به آقای سید صادق روحانی از لزوم تحمل سختی ها در راه انجام وظیفه سخن گفتند.