نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* هیأت بررسی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران متشکل از احمد سکوتوره، رئیس جمهور گینه، الحاج داوداجوارا، رئیس جمهور گامبیا، ضیاء الرحمان، رئیس جمهور بنگلادش، ضیاء الحق، رئیس جمهور پاکستان، بولنت اولوسو، نخست وزیر ترکیه، حبیب شطی، دبیرکل کنفرانس اسلامی، یاسر عرفات، دبیرکل سازمان آزادیبخش فلسطین و وزیران امور خارجة ترکیه، سنگال، بنگلادش و پاکستان به محضر امام خمینی رسیدند. امام خمینی ضمن برشمردن مصائب ملت ایران در دورة شاهنشاهی و نیز اشاره به متجاوز بودن صدام در حمله به ایران و بی‏معنا بودن صلح بین اسلام و کفر فرمودند: «... از صدام بخواهید... که از کشور ما بیرون برود. بعد از اینکه دست از تجاوز برداشت، یک هیأت بین المللی در اینجا باشد،... رسیدگی کنند به جنایاتی که شده است، اگرما جنایتکار هستیم ما را تأدیب کنند و اگر صدام جنایتکار است، صدام را تأدیب کنند. این طریقة اسلام است...». امام ضمن انتقاد از کنفرانس طائف و سکوت دولت‏های اسلامی در برابر مصائب لبنان و فلسطین و نیز با اشاره به اینکه دولت عراق دست نشاندة ابرقدرت هاست فرمودند: «... اگر همین باشد مسئله اجتماعات شما اثری ندارد و صحبت‏های ما و صحبت‏های شما به جایی نخواهد رسید...».

* اقشار مختلف مردم، اعضای انجمن اسلامی مدارس دخترانة دامغان و سمنان با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی دربارة لزوم تهذیب اخلاق همراه با تحصیل برای آنان سخن

* هیأت بررسی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران متشکل از احمد سکوتوره، رئیس جمهور گینه، الحاج داوداجوارا، رئیس جمهور گامبیا، ضیاء الرحمان، رئیس جمهور بنگلادش، ضیاء الحق، رئیس جمهور پاکستان، بولنت اولوسو، نخست وزیر ترکیه، حبیب شطی، دبیرکل کنفرانس اسلامی، یاسر عرفات، دبیرکل سازمان آزادیبخش فلسطین و وزیران امور خارجة ترکیه، سنگال، بنگلادش و پاکستان به محضر امام خمینی رسیدند. امام خمینی ضمن برشمردن مصائب ملت ایران در دورة شاهنشاهی و نیز اشاره به متجاوز بودن صدام در حمله به ایران و بی‏معنا بودن صلح بین اسلام و کفر فرمودند: «... از صدام بخواهید... که از کشور ما بیرون برود. بعد از اینکه دست از تجاوز برداشت، یک هیأت بین المللی در اینجا باشد،... رسیدگی کنند به جنایاتی که شده است، اگرما جنایتکار هستیم ما را تأدیب کنند و اگر صدام جنایتکار است، صدام را تأدیب کنند. این طریقة اسلام است...». امام ضمن انتقاد از کنفرانس طائف و سکوت دولت‏های اسلامی در برابر مصائب لبنان و فلسطین و نیز با اشاره به اینکه دولت عراق دست نشاندة ابرقدرت هاست فرمودند: «... اگر همین باشد مسئله اجتماعات شما اثری ندارد و صحبت‏های ما و صحبت‏های شما به جایی نخواهد رسید...».
* اقشار مختلف مردم، اعضای انجمن اسلامی مدارس دخترانة دامغان و سمنان با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی دربارة لزوم تهذیب اخلاق همراه با تحصیل برای آنان سخنرانی کردند امام فرمودند: «... . اگر سنگر دانشگاه و فیضیه یک سنگر اسلامی باشد، دیگر سایر ملت‏ها به این طرف یا آن طرف نخواهند گرایید...».