نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* به مناسبت بزرگداشت سیزده آبان، سالروز حمله رژیم شاه به دانشگاه تهران، امام خمینی خطاب به دانش آموزان، دانشگاهیان، طلاب و روحانیون پیامی فرستادند. امام در بخشی از پیام خود فرمودند: «... بر دانش آموزان، دانشگاهیان و محصلین علوم دینیه است که با قدرت تمام، حملات خود را علیه آمریکا و اسرائیل گسترش داده و آمریکا را وادار به استرداد این شاه مخلوع جنایتکار نمایند و این توطئه بزرگ را بار دیگر شدیداً محکوم کنند».

* سفیران کشورهای اسلامی با امام خمینی دیدار کردند. در این دیدار امام خمینی با اشاره به مشکلاتی که میان دولت‏ها و ملت‏های اسلامی وجود دارد فرمودند: «... دولت‏های ما باز فکر این هستند که ملت خودشان را هر طوری که هست سرکوب کنند. این مشکل کی باید رفع بشود؟». امام خمینی با اشاره به تفرقه و تشتت دولت‏های اسلامی فرمودند: «... ملت‏ها از هم جدا، و از دولت‏ها جدا و دولت‏ها از هم جدا، و یک میلیارد جمعیت مسلمین با همه تجهیزاتی که دارند نشسته‏اند و اسرائیل آن جنایات را به لبنان و فلسطین می‏کنند و آنها نشسته‏اند و تماشا می‏کنند!».

* به مناسبت بزرگداشت سیزده آبان، سالروز حمله رژیم شاه به دانشگاه تهران، امام خمینی خطاب به دانش آموزان، دانشگاهیان، طلاب و روحانیون پیامی فرستادند. امام در بخشی از پیام خود فرمودند: «... بر دانش آموزان، دانشگاهیان و محصلین علوم دینیه است که با قدرت تمام، حملات خود را علیه آمریکا و اسرائیل گسترش داده و آمریکا را وادار به استرداد این شاه مخلوع جنایتکار نمایند و این توطئه بزرگ را بار دیگر شدیداً محکوم کنند».
* سفیران کشورهای اسلامی با امام خمینی دیدار کردند. در این دیدار امام خمینی با اشاره به مشکلاتی که میان دولت‏ها و ملت‏های اسلامی وجود دارد فرمودند: «... دولت‏های ما باز فکر این هستند که ملت خودشان را هر طوری که هست سرکوب کنند. این مشکل کی باید رفع بشود؟». امام خمینی با اشاره به تفرقه و تشتت دولت‏های اسلامی فرمودند: «... ملت‏ها از هم جدا، و از دولت‏ها جدا و دولت‏ها از هم جدا، و یک میلیارد جمعیت مسلمین با همه تجهیزاتی که دارند نشسته‏اند و اسرائیل آن جنایات را به لبنان و فلسطین می‏کنند و آنها نشسته‏اند و تماشا می‏کنند!».