نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفرصادق (ع) و کلیه مقامات بلندپایه باید نظام جمهوری اسلامی و مقامات کشوری و لشکری و هیأت دولت به حضور امام خمینی رسیدند. امام پس از ذکر حوادثی که همزمان با ولادت رسول اکرم اتفاق افتاد و نیز اشاره به تحریفات تاریخی برای موجه نشان دادن پادشاهان ستمگر به تبلیغات دروغین علیه جمهوری اسلامی اشاره کردند و فرمودند: «همه بت‏ها انشاءالله شکسته خواهد شد». امام با اشاره به هفته وحدت اظهار امیدواری کردند که وحدت مسلمین محقق شود.

در سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفرصادق (ع) و کلیه مقامات بلندپایه باید نظام جمهوری اسلامی و مقامات کشوری و لشکری و هیأت دولت به حضور امام خمینی رسیدند. امام پس از ذکر حوادثی که همزمان با ولادت رسول اکرم اتفاق افتاد و نیز اشاره به تحریفات تاریخی برای موجه نشان دادن پادشاهان ستمگر به تبلیغات دروغین علیه جمهوری اسلامی اشاره کردند و فرمودند: «همه بت‏ها انشاءالله شکسته خواهد شد». امام با اشاره به هفته وحدت اظهار امیدواری کردند که وحدت مسلمین محقق شود.