نسخه چاپی | ارسال به دوستان

رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور، اعضای انجمن اسلامی کارکنان وزارت کشور و استانداری‏ها با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی سخنان خود را با بحث درباره آموزش و پرورش و تعلیم و تزکیه و مقدم بودن تزکیه بر تعلیم آغاز کردند و سپس فرمودند: «شما که در آموزش و پرورش هستید خودتان را گول نزنید که ما در آموزش و پرورش هستیم. آقایان هم به اینکه ما انجمن اسلامی هستیم، با لفظ اسلامی خودشان را گول نزنند». امام با اشاره به وضع نابسامان فرهنگ و آموزش و پرورش و دانشگاه‏ها فرمودند: «برای من چیزها نقل می‏کنند [از وزارتخانه ها] اگر انجمن اسلامی دارد، این انجمن اسلامی چطور گذاشته است تا حالا این طور خرابی‏ها باشد». امام درباره دانشگاه‏ها فرمودند: «یک ماشینی است که از این طرف مسلمان را می‏اندازند توی آن، از آن طرف کمونیست‏ها بیرون می‏آیند...». امام با اشاره به خاطره مذاکراتشان با مقامات رژیم گذشته در دوره‏ای که در حصر بودند خطاب به مسئولان فرمودند: «... حالا هم اعلام می‏کنم من با هیچکدامتان عقد اخوت نبسته‏ام». امام تأکید کردند که وزارتخانه‏ها باید هرچه زودتر پاکسازی شود، امام درباره وظایف انجمن‏های اسلامی در ساختن خود و اصلاح امور و نیز لزوم انقلاب فرهنگی برای حاضران صحبت کردند.

رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور، اعضای انجمن اسلامی کارکنان وزارت کشور و استانداری‏ها با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی سخنان خود را با بحث درباره آموزش و پرورش و تعلیم و تزکیه و مقدم بودن تزکیه بر تعلیم آغاز کردند و سپس فرمودند: «شما که در آموزش و پرورش هستید خودتان را گول نزنید که ما در آموزش و پرورش هستیم. آقایان هم به اینکه ما انجمن اسلامی هستیم، با لفظ اسلامی خودشان را گول نزنند». امام با اشاره به وضع نابسامان فرهنگ و آموزش و پرورش و دانشگاه‏ها فرمودند: «برای من چیزها نقل می‏کنند [از وزارتخانه ها] اگر انجمن اسلامی دارد، این انجمن اسلامی چطور گذاشته است تا حالا این طور خرابی‏ها باشد». امام درباره دانشگاه‏ها فرمودند: «یک ماشینی است که از این طرف مسلمان را می‏اندازند توی آن، از آن طرف کمونیست‏ها بیرون می‏آیند...». امام با اشاره به خاطره مذاکراتشان با مقامات رژیم گذشته در دوره‏ای که در حصر بودند خطاب به مسئولان فرمودند: «... حالا هم اعلام می‏کنم من با هیچکدامتان عقد اخوت نبسته‏ام». امام تأکید کردند که وزارتخانه‏ها باید هرچه زودتر پاکسازی شود، امام درباره وظایف انجمن‏های اسلامی در ساختن خود و اصلاح امور و نیز لزوم انقلاب فرهنگی برای حاضران صحبت کردند.