نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در پاسخ به پیام تبریک گوستاوهوساک رئیس جمهور چکسلواکی به محضر امام خمینی به مناسبت سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی، امام خمینی پیام تشکری برای وی ارسال کردند.

* به مناسبت 12 فروردین روز جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی خطاب به ملت ایران و نیروهای مسلح پیامی فرستادند؛ امام با اشاره به پیروزی‏های درخشان رزمندگان اسلام در عملیات فتح المبین یادآور شدند که: «... در این فتح مبین و سایر فتوحات، غرور به قدرت خویش پیدا نکنیم...»؛ امام خمینی در پایان بیانیة خود خواستار رفتار اسلامی و مکتبی با اسرای جنگی عراق شدند و به دولت‏های منطقه و حامیان صدام یادآور شدند که ایران خواهان صلح و دوستی با همة کشورهای منطقه و اتحاد با آنان برضد اسراییل است؛ امام به حامیان صدام اخطار کردند که با آتش بازی نکنند.

* در پاسخ به پیام تبریک گوستاوهوساک رئیس جمهور چکسلواکی به محضر امام خمینی به مناسبت سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی، امام خمینی پیام تشکری برای وی ارسال کردند.
* به مناسبت 12 فروردین روز جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی خطاب به ملت ایران و نیروهای مسلح پیامی فرستادند؛ امام با اشاره به پیروزی‏های درخشان رزمندگان اسلام در عملیات فتح المبین یادآور شدند که: «... در این فتح مبین و سایر فتوحات، غرور به قدرت خویش پیدا نکنیم...»؛ امام خمینی در پایان بیانیة خود خواستار رفتار اسلامی و مکتبی با اسرای جنگی عراق شدند و به دولت‏های منطقه و حامیان صدام یادآور شدند که ایران خواهان صلح و دوستی با همة کشورهای منطقه و اتحاد با آنان برضد اسراییل است؛ امام به حامیان صدام اخطار کردند که با آتش بازی نکنند.