نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* طی نامه ای خطاب به آقای ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه، امام دستور دادند روابط سیاسی ایران و مصر با در نظر گرفتن پیمان خائنانه مصر و اسراییل، قطع شود.

* در پیامی خطاب به سرهنگ قذافی رهبر انقلاب لیبی، امام خمینی ضمن تشکر از وی خواهان وحدت کلمه مسلمین شدند و با اشاره به خیانت های دولت مصر فرمودند: «من به دولت دستور دادم که با مصر قطع رابطه نماید. ما دست برادری به تمام ملت های اسلامی می دهیم و از تمام آنان برای رسیدن به هدف های اسلامی استمداد می کنیم».

* طی نامه ای خطاب به آقای ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه، امام دستور دادند روابط سیاسی ایران و مصر با در نظر گرفتن پیمان خائنانه مصر و اسراییل، قطع شود.
* در پیامی خطاب به سرهنگ قذافی رهبر انقلاب لیبی، امام خمینی ضمن تشکر از وی خواهان وحدت کلمه مسلمین شدند و با اشاره به خیانت های دولت مصر فرمودند: «من به دولت دستور دادم که با مصر قطع رابطه نماید. ما دست برادری به تمام ملت های اسلامی می دهیم و از تمام آنان برای رسیدن به هدف های اسلامی استمداد می کنیم».