نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در آستانه انتخابات سومین دوره مجلس، امام خمینی در پیامی خطاب به ملت ایران ضمن دعوت از آحاد ملت ایران برای شرکت در انتخابات فرمودند: «مردم شجاع ایران با دقت تمام به نمایندگانی رأی دهند که متعبد به اسلام و وفادار به مردم باشند و در خدمت به آنان احساس مسئولیت کنند و طعم تلخ فقر را چشیده باشند». امام خمینی نامزدهای انتخاباتی را به رعایت اخلاق عالیه اسلام در مبارزات انتخابات دعوت کردند. امام خمینی در بخش پایانی پیام خود فرمودند: «امروز روز مقاومت است چنان بر صدام و آمریکا و استکبار غرب سیلی زنید که برق آن چشمان استکبار شرق را کور کند». امام خمینی با اشاره به حمله شیمیایی رژیم بعثی به مناطق مسکونی خطاب به رزمندگان اسلام فرمودند: «به سوی جبهه‏ها هجوم برید تا ضربات پی در پی شما توان و امان او را بگیرد».

در آستانه انتخابات سومین دوره مجلس، امام خمینی در پیامی خطاب به ملت ایران ضمن دعوت از آحاد ملت ایران برای شرکت در انتخابات فرمودند: «مردم شجاع ایران با دقت تمام به نمایندگانی رأی دهند که متعبد به اسلام و وفادار به مردم باشند و در خدمت به آنان احساس مسئولیت کنند و طعم تلخ فقر را چشیده باشند». امام خمینی نامزدهای انتخاباتی را به رعایت اخلاق عالیه اسلام در مبارزات انتخابات دعوت کردند. امام خمینی در بخش پایانی پیام خود فرمودند: «امروز روز مقاومت است چنان بر صدام و آمریکا و استکبار غرب سیلی زنید که برق آن چشمان استکبار شرق را کور کند». امام خمینی با اشاره به حمله شیمیایی رژیم بعثی به مناطق مسکونی خطاب به رزمندگان اسلام فرمودند: «به سوی جبهه‏ها هجوم برید تا ضربات پی در پی شما توان و امان او را بگیرد».