نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در پاسخ به پیام تبریک شیخ زایدبن سلطان آل نهیان رئیس دولت امارات عربی متحده به مناسبت عید سعید فطر، امام خمینی پیام تشکرآمیزی خطاب به وی ارسال کردند و متقابلاً عید فطر را به شیخ زاید و ملت امارات تبریک گفتند.

* در پاسخ به پیام تبریک شیخ رشیدبن سعیدآل مکتوم نایب رئیس امارات عربی متحده به مناسبت عید سعید فطر، امام خمینی پیام تشکرآمیزی خطاب به وی ارسال کردند.

* در پاسخ به پیام تبریک شیخ زایدبن سلطان آل نهیان رئیس دولت امارات عربی متحده به مناسبت عید سعید فطر، امام خمینی پیام تشکرآمیزی خطاب به وی ارسال کردند و متقابلاً عید فطر را به شیخ زاید و ملت امارات تبریک گفتند.
* در پاسخ به پیام تبریک شیخ رشیدبن سعیدآل مکتوم نایب رئیس امارات عربی متحده به مناسبت عید سعید فطر، امام خمینی پیام تشکرآمیزی خطاب به وی ارسال کردند.