نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در پاسخ به پیام تسلیت حافظ اسد رئیس جمهور سوریه به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و اتهام خرید اسحله از اسرائیل خونخوار را رد کردند.

* در پاسخ به پیام تسلیت احمد سکوتوره رئیس جمهور گینه به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و در پیام خود فرمودند: «... این جنایات وحشیانه... زبان گویایی برای مظلومیت ملت ما بوده و پاسخی قانع کننده به اتهاماتی است که به ما می‏زنند و حتی ما را به ایجاد رابطه و خرید اسلحه از رژیم غاصب اسراییل متهم می‏سازند».

* در پاسخ به پیام تسلیت علی ناصرمحمد رئیس جمهور یمن جنوبی به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و این گونه جنایات را ردّی بر اتهام خرید اسلحه از اسراییل دانستند.

* در پاسخ به پیام تسلیت شیخ زایدبن سلطان آل نهیان، رئیس دولت امارات متحدة عربی به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی پیام تشکری برای وی ارسال کردند و اظهار امیدواری کردند که این گونه جنایات که هرروز در ایران انجام می‏شود خود ردی بر اتهام خرید اسلحه از اسراییل باشد.

* در پاسخ به پیام تسلیت آقای قاضی عبدالستار، کفیل ریاست جمهوری بنگلادش، به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر

* در پاسخ به پیام تسلیت حافظ اسد رئیس جمهور سوریه به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و اتهام خرید اسحله از اسرائیل خونخوار را رد کردند.
* در پاسخ به پیام تسلیت احمد سکوتوره رئیس جمهور گینه به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و در پیام خود فرمودند: «... این جنایات وحشیانه... زبان گویایی برای مظلومیت ملت ما بوده و پاسخی قانع کننده به اتهاماتی است که به ما می‏زنند و حتی ما را به ایجاد رابطه و خرید اسلحه از رژیم غاصب اسراییل متهم می‏سازند».
* در پاسخ به پیام تسلیت علی ناصرمحمد رئیس جمهور یمن جنوبی به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و این گونه جنایات را ردّی بر اتهام خرید اسلحه از اسراییل دانستند.
* در پاسخ به پیام تسلیت شیخ زایدبن سلطان آل نهیان، رئیس دولت امارات متحدة عربی به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی پیام تشکری برای وی ارسال کردند و اظهار امیدواری کردند که این گونه جنایات که هرروز در ایران انجام می‏شود خود ردی بر اتهام خرید اسلحه از اسراییل باشد.
* در پاسخ به پیام تسلیت آقای قاضی عبدالستار، کفیل ریاست جمهوری بنگلادش، به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر امام خمینی پیام تشکری برای وی ارسال کردند و در پیام خود اتهام خرید اسلحه از اسراییل را رد کردند.
* در پاسخ به پیام تسلیت هاکسی شی صدر هیأت رئیسه خلق آلبانی به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی پیام تشکری برای وی ارسال کردند و فرمودند: «... امیدوارم این دسیسه‏های شیطانی ماهیت... آمریکای استعمارگر را... آشکار ساخته و زمینه را برای قیام جهانی علیه جنایتکاران فراهم سازد و... پاسخی... به تهمتهای ناروا... که ما را به... معامله اسلحه با رژیم..اسرائیل متهم می‏کنند، باشد».
* در پاسخ به پیام تسلیت لئونیدبرژنف صدر هیأت رئیسه شوروی و نیکلای تیخانف نخست وزیر اتحاد شوروی به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام با ارسال پیامی از آن دو تشکر کردند.
* در پاسخ به پیام تسلیت ایندیرا گاندی نخست وزیر هند به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و فرمودند: «... به خصوص از اینکه در این مصیبت دردناک در کشور خود عزای عمومی اعلام کرده‏اید، تشکر می‏کنم».
* در پاسخ به پیام تسلیت پال لوسونیز رئیس جمهور مجارستان به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و اینگونه حوادث را دلیلی بر ردّ اتهام خرید اسلحه از اسراییل دانستند.
* در پاسخ به پیام تسلیت دام مینتف نخست وزیر مالت به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند.
* در پاسخ به پیام تسلیت سی وساگار مکولام نخست وزیر موریس به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و در پیام خود به اتهامات دروغین در رابطه با خرید اسلحه از اسراییل اشاره کردند.
* برادر و خانوادة شهیدرجایی و فرزند و خانوادة شهیدباهنر با امام خمینی دیدار کردند.