نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در پاسخ به پیام تسلیت آقای اریک هونکر رئیس جمهور آلمان شرقی به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و در پیام خود اتهام خرید اسلحه از رژیم اشغالگر اسرائیل را رد کردند.

* در پاسخ به پیام تلگرام تسلیت آقای آیت‏الله مرعشی نجفی به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی با ارسال نامه‏ای از ایشان تشکر کردند.

* در پاسخ به پیام تسلیت آقای اریک هونکر رئیس جمهور آلمان شرقی به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و در پیام خود اتهام خرید اسلحه از رژیم اشغالگر اسرائیل را رد کردند.
* در پاسخ به پیام تلگرام تسلیت آقای آیت‏الله مرعشی نجفی به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی با ارسال نامه‏ای از ایشان تشکر کردند.