نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی با پیشنهاد رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر عفو و بخشودگی عدة زیادی از زندانیان موافقت کردند.

امام خمینی با پیشنهاد رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر عفو و بخشودگی عدة زیادی از زندانیان موافقت کردند.