نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی با صدور بیانیه‏ای درگذشت فرزند آیت‏الله خویی را به ایشان تسلیت گفتند و فرمودند: «از خداوند تعالی می‏خواهم که دشمنان اسلام و دشمنان حوزة علمیه را به سزای خودشان برساند... و مجد حوزه علمیه مبارکه نجف اشرف و سایر اعتاب مقدسه را با نابودی حزب بعث عراق... به حال اول برگرداند».

* امام خمینی به آقای محمدحسین شریفی اجازة تصدی امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه دادند.

* امام خمینی با صدور بیانیه‏ای درگذشت فرزند آیت‏الله خویی را به ایشان تسلیت گفتند و فرمودند: «از خداوند تعالی می‏خواهم که دشمنان اسلام و دشمنان حوزة علمیه را به سزای خودشان برساند... و مجد حوزه علمیه مبارکه نجف اشرف و سایر اعتاب مقدسه را با نابودی حزب بعث عراق... به حال اول برگرداند».
* امام خمینی به آقای محمدحسین شریفی اجازة تصدی امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه دادند.