نسخه چاپی | ارسال به دوستان

به دنبال انفجار بمب در خیابان خسرو و کشته شدن صدها تن از عابران، امام خمینی پیامی فرستادند. امام خمینی در بخش‏هایی از پیام خود فرمودند: «ملت عزیز ما می‏بیند که هر وقت پیروزی نصیبشان می‏شود و رزمندگان دلیر و مجاهد ایران دشمنان اسلام و ملت‏ها را شکست داده و به عقب می‏رانند به انگیزه انتقام از آنان یک عده مظلوم را به خاک و خون می‏کشند و عقده‏های خود را می‏گشایند...». امام خمینی نخست وزیر را مأمور رسیدگی به خانواده‏های شهدا و تعیین و تأمین خسارات وارده نمودند.

به دنبال انفجار بمب در خیابان خسرو و کشته شدن صدها تن از عابران، امام خمینی پیامی فرستادند. امام خمینی در بخش‏هایی از پیام خود فرمودند: «ملت عزیز ما می‏بیند که هر وقت پیروزی نصیبشان می‏شود و رزمندگان دلیر و مجاهد ایران دشمنان اسلام و ملت‏ها را شکست داده و به عقب می‏رانند به انگیزه انتقام از آنان یک عده مظلوم را به خاک و خون می‏کشند و عقده‏های خود را می‏گشایند...». امام خمینی نخست وزیر را مأمور رسیدگی به خانواده‏های شهدا و تعیین و تأمین خسارات وارده نمودند.