نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی در نامه‏ای تاریخی خطاب به میخاییل گورباچف ـ صدر هیأت رئیسه اتحاد جماهیر شوروی ـ ضمن دعوت وی به اسلام و بیان عجز تفکر مادی در تأمین نیازهای بشر، شکست کمونیسم را پیش بینی کردند.

* امام خمینی به آقایان نیری و رئیسی مأموریت قضایی دادند تا گزارش‏های شهرهای سمنان، سیرجان، اسلام آباد و دورود را رسیدگی نمایند.

* امام خمینی در نامه‏ای تاریخی خطاب به میخاییل گورباچف ـ صدر هیأت رئیسه اتحاد جماهیر شوروی ـ ضمن دعوت وی به اسلام و بیان عجز تفکر مادی در تأمین نیازهای بشر، شکست کمونیسم را پیش بینی کردند.
* امام خمینی به آقایان نیری و رئیسی مأموریت قضایی دادند تا گزارش‏های شهرهای سمنان، سیرجان، اسلام آباد و دورود را رسیدگی نمایند.