نسخه چاپی | ارسال به دوستان

طی حکمی امام به شورای انقلاب اسلامی مأموریت دادند تا آیین نامه اجرایی شوراهای شهر و روستا را تهیه و برای اجرا به دولت ابلاغ نمایند.

طی حکمی امام به شورای انقلاب اسلامی مأموریت دادند تا آیین نامه اجرایی شوراهای شهر و روستا را تهیه و برای اجرا به دولت ابلاغ نمایند.