نسخه چاپی | ارسال به دوستان

اعضای شوراهای اسلامی روستاهای کشور و مهاجران جنگ تحمیلی با امام خمینی دیدارکردند. امام بر لزوم جلوگیری از نفوذ منحرفین به شوراها تأکید کردند. امام در بخش دیگری از سخنانشان، ابرقدرت‏ها را عامل همه گرفتاری‏ها و مشکل تهدیدکننده همه دنیا دانستند. امام با اشاره به پیروزی‏های رزمندگان اسلام در عملیات محرم و کمک کشورهای خارجی و ابرقدرت‏ها و دست نشاندگان آنها به صدام و اشاره به سخنان رئیس جمهور سودان مبنی بر کمک به عراق فرمودند: «آن بدبخت آن طرف دنیا نشسته نمی‏تواند کلاه خودش را نگه دارد... می گوید ما کمک می‏کنیم...». امام به مناسبت سالروز 13 آبان فرمودند: «امروز که سالروز لانة جاسوس است من به ملتمان تبریک عرض می‏کنم... یک عمل بسیار خوبی بود و بسیار مؤثری بود که این لانه از اینجا کنده شد...».

اعضای شوراهای اسلامی روستاهای کشور و مهاجران جنگ تحمیلی با امام خمینی دیدارکردند. امام بر لزوم جلوگیری از نفوذ منحرفین به شوراها تأکید کردند. امام در بخش دیگری از سخنانشان، ابرقدرت‏ها را عامل همه گرفتاری‏ها و مشکل تهدیدکننده همه دنیا دانستند. امام با اشاره به پیروزی‏های رزمندگان اسلام در عملیات محرم و کمک کشورهای خارجی و ابرقدرت‏ها و دست نشاندگان آنها به صدام و اشاره به سخنان رئیس جمهور سودان مبنی بر کمک به عراق فرمودند: «آن بدبخت آن طرف دنیا نشسته نمی‏تواند کلاه خودش را نگه دارد... می گوید ما کمک می‏کنیم...». امام به مناسبت سالروز 13 آبان فرمودند: «امروز که سالروز لانة جاسوس است من به ملتمان تبریک عرض می‏کنم... یک عمل بسیار خوبی بود و بسیار مؤثری بود که این لانه از اینجا کنده شد...».