نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی در یک سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب نجف به مناسبت اربعین شهدای یزد درباره اوضاع سیاسی و اجتماعی و مبارزاتی ایران صحبت کردند و فرمودند در منطق شاه این مبارزان از خارج کشور وارد ایران شده اند. امام به ملت ایران نوید پیروزی دادند.

امام خمینی در یک سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب نجف به مناسبت اربعین شهدای یزد درباره اوضاع سیاسی و اجتماعی و مبارزاتی ایران صحبت کردند و فرمودند در منطق شاه این مبارزان از خارج کشور وارد ایران شده اند. امام به ملت ایران نوید پیروزی دادند.