نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام از علما و روحانیون نجف آباد تشکر کردند.

امام از علما و روحانیون نجف آباد تشکر کردند.