نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی در جمع دانشجویان و طلاب اوضاع جاری ایران را تحلیل کردند و دلایل مخالفت روحانیت را با انقلاب سفید تشریح کردند. امام خطاب به دانشجویان بر ضرورت اعلای پرچم اسلام در دانشگاه، عدم تفاهم ایشان با رژیم و لزوم دخالت در سیاست تأکید کردند.امام خطاب به حاضران فرمودند از زندانی بودن آقای طالقانی و مهندس(بازرگان)افسرده نباشید...

* امام خمینی در جمع روحانیون و اهالی شیراز بر لزوم حفظ وحدت در صفوف روحانیت و مردم و نیز علاقه مردم به دین تأکید کردند.

* در جشنی که به مناسبت آزادی امام در قم برپا شده، قطعنامه ای قرائت شد و مردم خواستار انحلال مجلسین غیرقانونی و اجرای کامل قانون اساسی به ویژه اصل دوم متمم قانون اساسی شدند.

* امام خمینی در جمع دانشجویان و طلاب اوضاع جاری ایران را تحلیل کردند و دلایل مخالفت روحانیت را با انقلاب سفید تشریح کردند. امام خطاب به دانشجویان بر ضرورت اعلای پرچم اسلام در دانشگاه، عدم تفاهم ایشان با رژیم و لزوم دخالت در سیاست تأکید کردند.امام خطاب به حاضران فرمودند از زندانی بودن آقای طالقانی و مهندس(بازرگان)افسرده نباشید...
* امام خمینی در جمع روحانیون و اهالی شیراز بر لزوم حفظ وحدت در صفوف روحانیت و مردم و نیز علاقه مردم به دین تأکید کردند.
* در جشنی که به مناسبت آزادی امام در قم برپا شده، قطعنامه ای قرائت شد و مردم خواستار انحلال مجلسین غیرقانونی و اجرای کامل قانون اساسی به ویژه اصل دوم متمم قانون اساسی شدند.