نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* به مناسبت سالروز 22 بهمن امام خمینی پیامی خطاب به ملت ایران فرستادند. امام در پیام خود فرمودند: «در این سال که گذشت اسلام و جمهوری اسلامی ایران به پیروزی‏هایی چشمگیر و گسترش دامنه داری دست یافت و می‏توان گفت... با خواست خداوند... می رود تا بنیان تجاوز بر حقوق بشر را از جا بکنند وحکومت عدل اسلامی را... جایگزین آن کند». امام با اشاره به تبلیغات خارجی بعضی از گروه‏های داخلی مبنی بر سرد شدن مردم از جنگ و نارضایتی آنان از طولانی شدن جنگ فرمودند: «... موج عظیم راهیان کربلا که از شهر قم... شروع و در تمام کشورگسترده شده و هنوز ادامه دارد و خط بطلان بر آرزوهای آنان... کشید».

* در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس دیوان عالی کشور، میهمانان خارجی و اعضای کمیته‏های انقلاب اسلامی با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی پس از اشاره به تحول درونی ملت که منشأ انقلاب اسلامی بوده است خطاب به میهمانان خارجی فرمودند: «آقایانی که از خارج آمده‏اند... باید ملت‏هایشان را تربیت کنند و متحول کنند... شما دارید می‏بینید وضع این ملت‏ها را و می‏شنوید تبلیغات برضد این ملت را». امام با اشاره به استقبال پرشور مردم پاکستان از آقای خامنه‏ای رئیس جمهور اسلامی ایران، شایعه منزوی بودن ایران را تبلیغات دروغین خواندند. امام در میان سخنانشان بر رسالت ایران در دفاع از همه مسلمانان ومکلف بودن بودن

* به مناسبت سالروز 22 بهمن امام خمینی پیامی خطاب به ملت ایران فرستادند. امام در پیام خود فرمودند: «در این سال که گذشت اسلام و جمهوری اسلامی ایران به پیروزی‏هایی چشمگیر و گسترش دامنه داری دست یافت و می‏توان گفت... با خواست خداوند... می رود تا بنیان تجاوز بر حقوق بشر را از جا بکنند وحکومت عدل اسلامی را... جایگزین آن کند». امام با اشاره به تبلیغات خارجی بعضی از گروه‏های داخلی مبنی بر سرد شدن مردم از جنگ و نارضایتی آنان از طولانی شدن جنگ فرمودند: «... موج عظیم راهیان کربلا که از شهر قم... شروع و در تمام کشورگسترده شده و هنوز ادامه دارد و خط بطلان بر آرزوهای آنان... کشید».
* در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس دیوان عالی کشور، میهمانان خارجی و اعضای کمیته‏های انقلاب اسلامی با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی پس از اشاره به تحول درونی ملت که منشأ انقلاب اسلامی بوده است خطاب به میهمانان خارجی فرمودند: «آقایانی که از خارج آمده‏اند... باید ملت‏هایشان را تربیت کنند و متحول کنند... شما دارید می‏بینید وضع این ملت‏ها را و می‏شنوید تبلیغات برضد این ملت را». امام با اشاره به استقبال پرشور مردم پاکستان از آقای خامنه‏ای رئیس جمهور اسلامی ایران، شایعه منزوی بودن ایران را تبلیغات دروغین خواندند. امام در میان سخنانشان بر رسالت ایران در دفاع از همه مسلمانان ومکلف بودن بودن تمام مردم در حفظ جمهوری اسلامی تأکید کردند.