نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در پاسخ به نامه ستادتبلیغات جبهه و جنگ به محضر امام خمینی درباره مواردی که جبهه نیاز به ادامه حضور بسیجیان دارد، امام خمینی فرمودند: «در فرض مذکور باید در جبهه باشند ونمی توانند به هیچ عذری جبهه‏ها را ترک کنند».

در پاسخ به نامه ستادتبلیغات جبهه و جنگ به محضر امام خمینی درباره مواردی که جبهه نیاز به ادامه حضور بسیجیان دارد، امام خمینی فرمودند: «در فرض مذکور باید در جبهه باشند ونمی توانند به هیچ عذری جبهه‏ها را ترک کنند».