نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی خطاب به مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و ملت ایران به مناسبت 22 بهمن پیامی فرستادند. امام خمینی پس از اشاره به پیروزی‏های بزرگ ملت ایران و واماندگی صدام و دریوزگی او از آمریکا و دولت‏های وابسته به آمریکا خطاب به مسئولان و مردم در چند بند مطالب و توصیه‏های مهمی فرمودند. امام حوزه‏های علمیه را به رفع مشکلات قوة قضائیه فراخواندند؛ از مسئولان قضایی خواستند با اتخاذ رویه رحمت و عفو با زندانیان و محکومان موجبات آزادی آنان را فراهم آوردند و از حوزه‏های علمیه خواستند برای حفظ فقه و فرهنگ غنی اسلام بیش از پیش بکوشند.

امام خمینی خطاب به مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و ملت ایران به مناسبت 22 بهمن پیامی فرستادند. امام خمینی پس از اشاره به پیروزی‏های بزرگ ملت ایران و واماندگی صدام و دریوزگی او از آمریکا و دولت‏های وابسته به آمریکا خطاب به مسئولان و مردم در چند بند مطالب و توصیه‏های مهمی فرمودند. امام حوزه‏های علمیه را به رفع مشکلات قوة قضائیه فراخواندند؛ از مسئولان قضایی خواستند با اتخاذ رویه رحمت و عفو با زندانیان و محکومان موجبات آزادی آنان را فراهم آوردند و از حوزه‏های علمیه خواستند برای حفظ فقه و فرهنگ غنی اسلام بیش از پیش بکوشند.