نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در پاسخ به پیام تبریک شاذلی بن جدید رئیس جمهور الجزایر به محضر امام خمینی به مناسبت آغاز سال هجری قمری امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و در پیام خود یادآور شدند: «... امید است دولت‏های اسلامی در این سال جدید برای سر و سامان دادن به وضع ذلتبار مسلمانان چاره‏ای بیندیشند...».

در پاسخ به پیام تبریک شاذلی بن جدید رئیس جمهور الجزایر به محضر امام خمینی به مناسبت آغاز سال هجری قمری امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و در پیام خود یادآور شدند: «... امید است دولت‏های اسلامی در این سال جدید برای سر و سامان دادن به وضع ذلتبار مسلمانان چاره‏ای بیندیشند...».