نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی با پیشنهاد رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر عفو عده‏ای از محکومان جرایم عمومی موافقت کردند.

امام خمینی با پیشنهاد رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر عفو عده‏ای از محکومان جرایم عمومی موافقت کردند.